advocaat-groningen.com

Voor u de juiste advocaat!

Heeft u advies of bijstand nodig met betrekking tot een gesloten of een nog te sluiten overeenkomst? 


Neem dan contact met ons op!

 

Iedere onderneming en ieder persoon sluit elk jaar vele verschillende overeenkomsten met derden. Ten aanzien van iedere overeenkomst heeft de wetgever specifieke wetgeving van toepassing verklaard. In al die wettelijke bepalingen is vastgelegd welke verplichtingen op partijen rusten en welke rechten zij hebben.

 

Zo zijn bijvoorbeeld op de simpele koop van een willekeurig product in de supermarkt al tientallen verschillende wetsartikelen uit ons Burgerlijk Wetboek van toepassing. In al deze wettelijke bepalingen wordt tot in detail de transactie bij de supermarkt beschreven. Zelfs dat de koper verplicht is om de koopprijs te betalen, is beschreven in het Burgerlijk Wetboek (meer precies: in artikel 7:26 lid 1 BW).

 

Het hierbovenstaande voorbeeld betreft nog slechts de eenvoudige koop van een product in een supermarkt. Ingewikkelder wordt het wanneer de koop ‘op afstand’ geschiedt of wanneer het gaat om de koop – en verkoop van onroerende zaken of van (vorderings-) rechten. In dat geval worden door partijen vaak nog aanvullende of afwijkende bepalingen schriftelijk overeengekomen in een contract. Van sommige wettelijke bepalingen mag niet worden afgeweken en van sommige wettelijke bepalingen mag alleen worden afgeweken in het voordeel van één der partijen.

 

Naast koopovereenkomsten zijn er oneindig veel andere overeenkomsten die particulieren en ondernemers (en ook overheden) met elkaar of onderling kunnen sluiten. De wetgever heeft onder meer ten aanzien van de volgende overeenkomsten specifieke wettelijke regelingen opgenomen:

 

huur, koop, ruil, financiële zekerheidsovereenkomsten, schenking, huurkoop, arbeid, reisovereenkomst, opdracht, lastgeving, bemiddeling, borgtocht, aanneming van werk, verzekering, (verbruik-) leen, bewaarneming, vaststellingsovereenkomst, lijfrente, kansovereenkomsten en overeenkomsten van spel en weddingschap.  

 

Naast bovengenoemde overeenkomsten zijn er tal van overeenkomsten die niet door de wet zijn benoemd en geregeld. Ten aanzien van die overeenkomsten moet teruggevallen worden op het zogenaamde algemene overeenkomstenrecht. 

 

Heeft u een geschil over een gesloten overeenkomst en wilt u weten welke handelingen u moet verrichten om uw rechten zeker te stellen, dan kunnen wij u adviseren en bijstaan.

 

Ook kunnen wij voor u een overeenkomst opstellen.

 

Indien u een overeenkomst wilt laten controleren door een advocaat, kunnen wij dit ook voor u verzorgen.  


Neem contact op middels het contactformulier of stuur een e-mail:  info@advocaat-groningen.com 


Uiteraard kunt u ook bellen. U krijgt dan direct een advocaat aan de lijn. 

Telefoonnummer: 0594 85 73 63