advocaat-groningen.com

Voor u de juiste advocaat!

 

Oneens met uw rechtsbijstandverzekeraar? 

Vraag nu een gratis second opinion van een advocaat!


Veel mensen en bedrijven hebben tegenwoordig een rechtsbijstandverzekering (rbv). Hiermee worden de kosten gedekt die een persoon of bedrijf moet maken wanneer hij te maken krijgt met een juridisch geschil. Soms wordt de behandeling van een geschil door de rechtsbijstandverzekeraar uitbesteed aan een advocaat. Meestal worden de zaken echter behandeld door de eigen juristen die bij de rechtsbijstandverzekeraar in dienst zijn. 


Geregeld komt het voor dat een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar aan de verzekerde meedeelt, dat 'er geen redelijke kans op succes aanwezig is om het beoogde resultaat te bereiken '. In andere woorden: de rechtsbijstandverzekeraar ziet niets in uw zaak en zij vindt uw zaak tegen uw wederpartij kansloos. In de polisvoorwaarden is in dat geval bepaald, dat geen recht op rechtsbijstand meer bestaat. De verzekeraar wil uw dossier vervolgens sluiten. 


Twijfelt u aan deze beoordeling van de rechtsbijstandverzekeraar, dan heeft u recht op een gratis second opinion welke moet worden gegeven door een door u zelf uit te kiezen advocaat. Deze second opinion kunnen wij voor u verzorgen. Door het vragen van een second opinion, doet u een beroep op de geschillenregeling zoals die staat vermeld in de polisvoorwaarden van iedere rechtsbijstandverzekering. 


Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij uw zorgen uit handen nemen en namens u in contact treden met de rechtsbijstandverzekeraar.

 

De advocaten met wie wij samenwerken hebben geen enkele band met de rechtsbijstandverzekeraar en deze advocaten zitten ook niet in het netwerk van advocaten aan wie de rechtsbijstandverzekeraars hun zaken doorgaans uitbesteden. Zij zijn hierdoor volkomen onafhankelijk en volledig objectief. 


Wij verzorgen uiteraard nog meer diensten zoals het controleren van de dekking van uw rechtsbijstandverzekering, het volledig overnemen van de behandeling van uw zaak en het op de achtergrond meekijken met uw jurist.  


Diensten


Second opinion

 

Wanneer u twijfelt aan het oordeel van de rechtsbijstandjurist van uw verzekeraar, kunnen wij voor u de second opinion verzorgen. Wij nemen (uiteraard alleen na uw toestemming) contact op met uw verzekeraar en wij zetten vervolgens de geschillenregeling in werking. De second opinion kan doorgaans gegeven worden binnen een tijdbestek van drie werkdagen nadat wij het dossier van uw verzekeraar hebben ontvangen. 


Overname van behandeling

 

Wanneer in een zaak een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd, wordt die procedure in beginsel gevoerd door de eigen juristen die in dienst zijn bij de rechtsbijstandverzekeraar. U heeft echter het recht om zelf een advocaat te kiezen. Indien u dat wilt, kunnen wij de behandeling van de zaak dus van de verzekeraar overnemen. Neemt u contact met ons op en wij kunnen u vertellen waar u recht op heeft.


Meekijken met uw rechtsbijstandverzekeraar

 

Bent u tevreden met de jurist die uw zaak behandelt, maar zou u wensen dat een ervaren advocaat ook even 'meekijkt'? Ook dat kan. Wij kunnen altijd discreet en op de achtergrond meekijken met de handelingen van de jurist die uw zaak behandelt. Twee juristen zien immers altijd meer dat één. 


Voor deze dienst geldt, dat een geringe vergoeding door u moet worden betaald. 


Controleren van de dekking van uw rechtsbijstandverzekering

 

Doet u een beroep op uw rechtsbijstandverzekering en geeft de verzekeraar aan dat voor het door u gemelde geschil geen dekking op grond van de polis bestaat? Wij controleren dit gratis voor u. 


Neemt u contact met ons op via het contactformulier of per e-mail:  info@advocaat-groningen.com 


Uiteraard kunt u ook bellen. U krijgt dan direct een advocaat aan de lijn. 

Telefoonnummer: 0594 85 73 63