advocaat-groningen.com

Voor u de juiste advocaat!

Bent u eigenaar van onroerend goed?  


Lees dan verder!


Verhuurt u woningen of bedrijfspanden, dan heeft u waarschijnlijk wel eens te maken met huurders die niet op tijd de huur betalen of die schade toebrengen aan het gehuurde.

 

Wij hebben erg veel ervaring in het voeren van procedures in dit soort situaties.

 

Wij kunnen incassowerkzaamheden voor u uitvoeren en zo nodig in rechte de ontbinding van de huurovereenkomst vorderen. Vaak kan in kort geding al worden bereikt dat de huurder het gehuurde ontruimt.

 

Wilt u dat een huurovereenkomst wordt opgesteld waarin uw belangen zo goed mogelijk worden gewaarborgd, ook dat kunnen wij voor u verzorgen.

 

Soms is een ooit tussen partijen overeengekomen huurprijs niet meer in overeenstemming met de huurprijzen van vergelijkbare huurobjecten in de omgeving. Zowel de huurder als de verhuurder van bepaalde bedrijfsruimten hebben dan (in beginsel eens in de vijf jaren) de mogelijkheid om een vordering in te stellen tot aanpassing van de hoogte van de huurprijs. Wij kunnen u bijstaan in een dergelijke procedure. Wij kunnen u ook deskundigen aanbevelen die voor u een onderzoek naar de hoogte van de huurprijs kunnen instellen op de in de wet voorgeschreven wijze. Zodoende kan vooraf de inschatting worden gemaakt of het starten van een procedure bij de kantonrechter raadzaam is.

 

Geschillen tussen verhuurder en huurder kunnen voorts betrekking hebben op (vermeende) gebreken aan het pand, schade aan het gehuurde, de duur van de huurovereenkomst, de wijze van opzegging, huurbescherming, indeplaatsstelling, onderhuur, medehuur, oplevering, veroorzaakte overlast, overdracht van de onroerende zaak, servicekosten en all-in huurprijzen, etc. etc.   

 

Voor al deze zaken geldt: neem contact met ons op en u heeft direct een advocaat aan de lijn die antwoord geeft op uw vragen. Aan het eerste gesprek zijn geen kosten verbonden. 


Neem contact op middels het contactformulier of stuur een e-mail:  info@advocaat-groningen.com 


Uiteraard kunt u ook bellen. U krijgt dan direct een advocaat aan de lijn. 

Telefoonnummer: 0594 85 73 63


Bent u huurder van een onroerende zaak? Ook dan kunnen wij u bijstaan, uiteraard onder het voorbehoud dat uw verhuurder geen relatie met ons heeft.