advocaat-groningen.com

Voor u de juiste advocaat!

Is ten aanzien van u de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing verklaard? 


De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt mensen met grote schuldenproblematiek de mogelijkheid om na een periode van drie jaren weer met een schone lei te beginnen. In deze periode van drie jaren moet degene ten aanzien van wie de WSNP van toepassing is verklaard, zich houden aan meerdere verplichtingen waaronder de verplichting om werk te zoeken en om alle inkomsten uit werk aan een bewindvoerder af te dragen voor zover die inkomsten meer bedragen van 90% van de bijstandsnorm. 


Soms komt het voor dat de rechtbank de WSNP tussentijds beëindigt zonder dat 'de schone lei' wordt afgegeven. Ook komt het voor dat pas helemaal aan het einde van een WSNP traject, door de rechtbank wordt besloten dat de schone lei niet wordt verleend. De reden daarvoor is dan meestal dat degene ten aanzien van wie de WSNP van toepassing is verklaard, zijn verplichtingen voortvloeiende uit de WSNP niet of niet voldoende zou zijn nagekomen. Zo kunnen er nieuwe schulden zijn ontstaan of de sollicitatie- of inlichtingenplicht kan niet voldoende zijn nagekomen. 


Voor de betrokkene aan wie de schone lei wordt onthouden, zijn de gevolgen groot. Deze betrokkene kan namelijk een lange tijd niet opnieuw tot de WSNP worden toegelaten. Tegelijkertijd kunnen alle schuldeisers wel opnieuw beslagen leggen of het faillissement van hun debiteur aanvragen. 


Om van de beslissing van de rechtbank in hoger beroep te kunnen gaan, is de inschakeling van een advocaat wettelijk verplicht. De termijn waarbinnen het hoger beroep moet worden ingesteld, bedraagt slechts acht dagen. 


Bent u geconfronteerd met één van de hierboven beschreven situaties, neem dan direct contact met ons op. Wij kunnen de hoger beroepsprocedure voor u voeren bij het gerechtshof. 


Neemt u contact met ons op via het contactformulier of per e-mail:  info@advocaat-groningen.com


Uiteraard kunt u ook bellen. U krijgt dan direct een advocaat aan de lijn.

Telefoonnummer: 0594 85 73 63